Politica de Confidentialitate si Drepturile GDPR

GDPR
Politica de CONFIDENȚIALITATE A Datelor

la Asociatia EcoCred CAR

1. Date de contact
2. Generalitati
3. Ce informatii colectam de la dvs
4. Cand si cum este folosita informatia
5. Cum protejam noi informatia
6. Cine are acces la informatia colectata de la dvs
7. Cum se pot corecta erorile
8. Partajarea informatiilor catre terti

1. DATE DE CONTACT

Siteul web http://ecocred.ro apartine si este administrat de catre Asociatia C.A.R. EcoCred , care poate fi contactata in urmatorele moduri:

telefonic: ☎ 0268 422 337
e-mail: ✉ info@ecocred.ro
la adresa: Brașov, str. Octavian Goga, nr. 2
Date fiscale:
CIF:9421119
Cod iban RO80BRDE080SV05861010800 Banca BRD GSG
Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorului

2. GENERALITATI

Documentul pe care tocmai il parcurgeti in acest moment este, de fapt, unul dintre modurile in care noi dorim sa va aratam ca increderea pe care ne-o acordati nu este unilaterala, si ca si noi, la randul nostru, luam toate masurile necesare pentru ca vizita dvs.la unitatea noastrá sa fie cat mai placuta si fara consecinte pe care nu le anticipati.

Pentru orice intrebare sau nedumerire in privinta termenilor utilizati mai jos sau asupra oricaror alte probleme legate de modul in care noi intelegem sa pastram confidentialitatea datelor dvs., va rugam sa ne contactati la urmatoarea adresa de email : ✉ cartrbv@yahoo.com

Definiţii utile:

1. Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată)o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (cum ar fi: nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).

2. Prelucrare date cu caracter personal – prin prelucrarea datelor cu caracter personal este definită orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, registrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

3. Sistem de evidență a datelor – înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conforme unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice.

4. Operator – în cazul nostru este C.A.R. – înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

5. Parte terță – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

6. Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal.

7. Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau pintr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

8. Încălcarea securității datelor cu caracter personal – înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

3. CE FEL DE INFORMATII COLECTAM DE LA DVS.

Asociatia C.A.R. TRACTORUL colecteaza informatii direct de la utilizatorii sai .

Informatie furnizata direct de utilizator:

Atunci cand deveniti membru al Asociatiei C.A.R. TRACTORUL , sau deveniti girant intr-un contract de împrumut al unei persoane la Asociatia C.A.R. TRACTORUL , va putem intreba care este numele dvs., care este adresa dvs. de e-mail si va putem cere alte informatii personale pe care le-ati acceptat in consimtamantul oferit.

Asociatia C.A.R. TRACTORUL asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de membri, conform legii.

4. CUM SI CAND ESTE FOLOSITA INFORMATIA
Asociatia C.A.R. TRACTORUL foloseste informatia colectata de la dvs. in mai multe feluri, in functie de tipul de informatie colectat:

– Informatie furnizata direct de utilizator: aceasta informatie este folosita doar in scopul personalizarii serviciilor pe care vi le oferim si a verificarii identitatii dvs. in vederea executarii eventualelor contracte intre dvs. si Asociatia C.A.R. TRACTORUL in urma folosirii de catre dvs. a serviciilor oferite de noi.

5. CUM PROTEJAM NOI INFORMATIA COLECTATA DE LA DVS
Confidentialitatea si protectia informatiilor colectate de la dvs. sunt de o importanta vitala pentru noi. Asociatia C.A.R. TRACTORUL nu ofera informatia colectata unor terti fara consimtamantul dvs. expres si prealabil. Accesul dvs. la anumite servicii si informatii din cadrul site-ului va fi protejat de o parola. Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui aceasta parola. Asociatia C.A.R. TRACTORUL nu va va cere niciodata parola conturilor dvs. in mesaje sau telefoane nesolicitate. Va sfatuim deci sa nu dezvaluiti aceasta parola persoanelor care va cer acest lucru. Mai mult, daca este posibil, trebuie sa va amintiti sa semnati „deconectare” / „log off” / „sign out” din contul dvs.la sfârsitul fiecarei sesiuni . Va sfatuim de asemenea sa inchideti fereastra browserului in care ati lucrat la sfarsitul navigarii dvs. in siteurile sau serviciile furnizate de Asociatia C.A.R. EcoCred

Aceste sfaturi sunt destinate sa inlature accesul persoanelor neautorizate la informatiile dvs. personale sau la corespondenta dvs. atunci cand lucrati intr-o retea de computere aflata intr-un loc public. (in cafenelele internet, spre exemplu).

In momentul in care noi primim informatiile transmise de dvs., va garantam ca vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora in sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislatia romana in vigoare.

6. CINE ARE ACCES LA INFORMATIA COLECTATA DE LA DVS.
Prin exceptie de la cazurile expuse mai sus, Asociatia C.A.R. EcoCred nu va dezvalui nici un fel de informatie identificabila personal despre utilizatorii sai catre terte parti fara a primi mai intai consimtamantul expres al utilizatorilor in aceasta privinta.

7. CUM PUTEM CORECTA ERORILE DIN DATELE COLECTATE DE LA DVS.
Daca ati constatat erori la datele înregistrate la Asociatia C.A.R. EcoCred , ne puteti trimite un e-mail de corectare sau va puteti prezenta la oricare dintre unitatile noastre.

 

 

 

 

 

ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ECOCRED

 

NOTĂ DE INFORMARE

Asociatia Casa de Ajutor Reciproc ECOCRED conform dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate.

Asociatia C.A.R. ECOCRED va prelucra în principal următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, profesia, telefon/fax/e-mail, adresa sau reședința, codul numeric personal, sexul, locul de muncă, situația economică și financiară, actul de identitate, date bancare.

Asociatia Casa de Ajutor Reciproc EcoCred colectează date cu caracter personal de la membri/potențiali membri, giranți, debitori în scopul realizării obiectului de activitate, respectiv de oferirea de servicii specifice C.A.R.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către C.A.R. și pot fi comunicate către autoritățile/instituțiile abilitate prin lege, către entitățile de grup, Uniunii Teritoriale Județene CAR și Uniunii Naționale a C.A.R., către entitățile care pot facilita procesul de recuperare al datoriilor membrilor față de C.A.R., precum și către băncile partenere în vederea debitării directe, în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679.

Drepturile membrilor:

– dreptul de acces la date: dreptul membrului de a obține de la C.A.R., la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de C.A.R.;

– dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea, datelor a căror prelucrare nu este conformă cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679, în special a datelor incomplete, inexacte;

– dreptul de opoziție: membrul C.A.R. are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări în scop de marketing direct în numele C.A.R., sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop;

– dreptul de a fi supus unei decizii individuale: orice membru are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice în privința sa care îl afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum credibilitatea sau alte aspecte;

– dreptul de a se adresa justiției: este dreptul fiecărui membru pentru apărarea oricăror drepturi garantate de dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 și care au fost încălcate. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul iar cererea este scutită de taxă de timbru.

Asociatia ECOCRED C.A.R. asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de membri și conform legii.

În acest scop C.A.R. desemnează persoanele care au acces la datele membrilor prin natura activității desfășurate iar aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al informațiilor și să le prelucreze în conformitate cu cerințele legale.