Bonitatea este o măsură a situației financiare a unei persoane, care demonstrează capacitatea acesteia de a inspira încredere instituțiilor de credit atunci când caută împrumuturi. Acesta reflectă capacitatea entității de a-și îndeplini obligațiile contractuale prin rambursarea principalului și a dobânzii la data convenită a scadenței. Bonitatea se referă la capacitatea clientului de a-și achita la timp și integral obligațiile datoriei (credit și dobânzi).