• adeverinta de venit, formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza (nu e cazul pentru pensionari);
  • BI/CI titular;
  • cupon de pensie (in cazul pensionarilor) ;
  • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor)-semnat si stampilat de angajator – daca este cazul